Thế Kỷ XXI Nhìn Về Trương Vĩnh Ký

90.000 

còn 1 hàng

Mô tả

Thế Kỷ XXI Nhìn Về Trương Vĩnh Ký

Trong lịch sử của vùng đất Nam Bộ có nhiều vị danh nhân, anh hùng trên mặt trân quân sự, văn hoá như Trương Vĩnh Ký, Nguyễn Trung Trực, Thủ Khoa Huân, Thiên Hô Dương, Lê Văn Duyệt …. Tuy nhiên trong đó, Tả quân Lê Văn Duyệt và Trương Vĩnh Ký là hai nhân vật gây nhiều tranh cãi nhất giữa công và tội, tích cực và hạn chế. Nhưng dù vậy vẫn không thể phủ nhận dược đóng góp của hai ông đối với lịch sử Việt Nam.

the kyxi nhin ve truong vinh ky

Trương Vĩnh Ký đã chon con đường riêng cho cuộc đời mình trong bối cảnh xã hội hết sức phức tạp và đó lại là một trong những vấn đề gút mắc lớn nhất khi bàn luận về ông. Tuy nhiên, những đóng góp của ông về mặt văn hoá thì không chỉ có giá trị đối với Việt Nam và còn của thế giới.

NXB Xưa và Nay vừa xuất bản hai tập sách Lê Văn Duyệt với vùng đất Nam bộ và Thế kỷ XXI nhìn về Trương Vĩnh Ký với cái nhìn mới, công bằng hơn trong từng giai đoạn và bối cảnh lịch sử của các nhà nghiên cứu, giáo sư, tiến sĩ gạo cội Trần Bạch Đằng, GS. Đinh Xuân Lâm, TS Nguyễn Minh Tường, TS Nguyễn Hữu Thông, Sơn Nam, Nguyễn Khắc Thuần…