Thực trạng khoa học và kỹ thuật – Nicolas Witkowski

185.000 

Sách rất hay, hiếm, khó tìm

Chỉ in 500 bản năm 1996

Sách bìa cứng dày gần 1000 trang

còn 1 hàng

Mô tả

Thực trạng khoa học và kỹ thuật – Nicolas Witkowski

thuc trang khoa hoc va ky thuat nicolas witkowski