Trọn bộ 2 tập Tam Quốc Diễn Nghĩa – La Quán Trung

185.000 

In 500 bản năm 2010

Hết hàng

Mô tả

Trọn bộ 3 tập Tam Quốc Diễn Nghĩa – La Quán Trung do NXB Văn hóa ấn bản bìa cứng.

Tam quốc diễn nghĩa là một pho tiểu thuyết lịch sử ưu tú của nền văn học cổ Trung Quốc.

tron bo  tap tam quoc dien nghia la quan trung

Trong suốt 120 hồi, ngòi bút của La Quán Trung đã làm sống lại được cả một thời kỳ hỗn loạn khoảng 100 năm trong lịch sử Trung Quốc: vua quan ngu muội tàn bạo, nhân dân khổ cực trăm bề. Tác giả đã nói lên lòng tha thiết của nhân dân mong muốn được sống một cuộc đời hạnh phúc thanh bình, thống nhất, đồng thời đã dựng lên được những nhân vật lịch sử điển hình của thời đại như Lưu Bị, Quan Công, Trương Phi, Gia Cát Lượng, Tào Tháo, Đổng Trác, Tôn Quyền, Chu Du…

Lời văn Tam quốc giản dị sáng sủa. Những cảnh tuyết ở Ngọa Long Cương, nước ở Đàn Khê, lửa ở Xích Bích, khói ở Hoa Dung đều được vẽ thành những bức tranh tuyệt diệu.