Xuân Thu Chiến Quốc

185.000 

– Người Dịch : Mộng Bình Sơn

– Nhà xuất bản: NXB Văn học

– Kích thước: 14,5 x 20,5 cm

– Hình thức bìa: Boxset bìa mềm

– Hình thức ruột: Một màu

còn 1 hàng

Mô tả

Xuân Thu Chiến Quốc ở đây là khảo dịch hai bộ truyện Phong Kiếm Xuân ThuXuân Thu oanh liệt là hai bộ truyện của hai thời kỳ chiến tranh ác liệt nhất vào thời Tần Thủy Hoàng. Tuy hai thời kỳ nhưng nằm trong một thời gian kế tiếp nhau, nên chúng tôi mạo muội kết chung và lấy tên là Xuân Thu Chiến Quốc
Khi bạn đọc Xuân Thu chiến quốc là bạn đọc hai bộ truyện Phong Kiếm Xuân ThuXuân Thu oanh liệt để thấy nhà viết sử thời xưa ở Trung Hoa đã thần thoại hóa lịch sử chiến tranh, trong cuộc chiến đấu của con người có xem lẫn sự tham gia của thần tiên, đấu nhau bằng phép tắc.

Nhưng đồng thời chúng ta cũng phân định được tâm trạng và tham vọng của người thời xưa so với người thời nay. Để từ đó rút ra những bài học bảo vệ nhân tính, bảo vệ đạo nghĩa làm người trong lẽ sống.