Giảm giá!

Nguyên Khí Ngàn Đời – Lục Hường

Giá gốc là: 168.000 ₫.Giá hiện tại là: 125.000 ₫.

Sách tiểu thuyết lịch sử về triều Mạc

Sách in 1000 quyển năm 2021 hiện chưa bày bán online

Dày 438 trang

Hết hàng

Mô tả

Tác giả trẻ Lục Hường viết cuốn Nguyên khí ngàn đời có lẽ là cuốn sách thứ hai viết về nhà Mạc. Tuy nhiên, tác giả lại chọn viết về cuộc đời một nhân vật lịch sử Phạm Thọ Khảo, là nhân vật có thật, từng đỗ Tiến sĩ, làm Lễ bộ thượng thư Tả thị lang dưới triều vua Mạc Mậu Hợp, triều đại cuối cùng của nhà Mạc ở đất Thăng Long. Mạc Mậu Hợp lên ngôi từ năm 2 tuổi, ở ngôi 30 năm. Phạm Thọ Khảo là nhân vật quan trọng của triều đại đó, ông chỉ làm quan có 10 năm và mất đột ngột năm 1581. Ông được nhà vua thương tiếc và phong tặng sáu chữ “Dực Vận Khai Bình Đại Liêu” (đại ý là: Vị quan lớn có công lao mang lại thái bình thịnh trị cho đất nước).

Nguyên Khí Ngàn Đời – Lục Hường

Tác giả trẻ Lục Hường viết cuốn Nguyên khí ngàn đời có lẽ là cuốn sách thứ hai viết về nhà Mạc. Tuy nhiên, tác giả lại chọn viết về cuộc đời một nhân vật lịch sử Phạm Thọ Khảo, là nhân vật có thật, từng đỗ Tiến sĩ, làm Lễ bộ thượng thư Tả thị lang dưới triều vua Mạc Mậu Hợp, triều đại cuối cùng của nhà Mạc ở đất Thăng Long. Mạc Mậu Hợp lên ngôi từ năm 2 tuổi, ở ngôi 30 năm. Phạm Thọ Khảo là nhân vật quan trọng của triều đại đó, ông chỉ làm quan có 10 năm và mất đột ngột năm 1581. Ông được nhà vua thương tiếc và phong tặng sáu chữ “Dực Vận Khai Bình Đại Liêu” (đại ý là: Vị quan lớn có công lao mang lại thái bình thịnh trị cho đất nước).