10 Đại Mưu Lược Gia Trung Quốc – Tabata Seiichi, Nobe Akiko & Shizawa Sayoko

75.000 

Hết hàng

Mô tả

10 Đại Mưu Lược Gia Trung Quốc

Trong dòng sông dài dầy sóng gió của lịch sử Trung Quốc, trên mảnh đất bao la và trù phú của Thần Châu, suốt mấy nghìn năm qua, từng xuất hiện nhiều bậc anh hùng, hào kiệt, tiếng tăm lẫy lừng, xoay chuyển cả càn khôn. Họ chẳng khác gì những ngôi sao giữa bầu trời đêm tỏa sáng.

Năm tháng trôi qua không thể xóa nhòa được thanh danh của họ. Bao nhiêu triều đại hưng phế, cũng không làm thay đổi sự nghiệp bất hủ của họ. Trong số họ, có những vị quân vương giỏi, biết thay đổi quốc pháp để mưu đồ sự cường thịnh, có những vị tướng soái hiên ngang trên lưng ngựa, vung gươm quét sạch hàng vạn quân thù, có những nhà mưu lược tài năng như thần, ngồi trong triều đình vận trù tính toán, đem lợi ích về cho nước nhà ; cũng như những bậc hiền thần, dám đem lời trung trực ra can gián. Họ đều là tinh anh của dân tộc, là rường cột của đất nước.

Cuốn sách giới thiệu 10 Đại Mưu Lược Gia Trung Quốc:

I. Khương Thượng – Vị Thỉ Tổ Các Mưu Lược Gia Trung Quốc

II. Phạm Lãi – Mưu Lược Gia Biết Tự Rút Lui Đúng Lúc

III. Tôn Tẩn – Một Nhà Mưu Lược Quân Sự Nhẫn Nhục Bất Khuất

IV. Tô Tần – Mưu Luợc Gia Về Thuật “Tung Hoành Bài Hợp”

V. Trương Nghi – Nhà Tung Hoành Đưa Nước Tần Trở Thành Cường Quốc

VI. Phạm Thư – Nhà Mưu Lược Giúp Tần Hoàn Thành Đế Nghiệp

VII. Trương Lương – Bậc Thầy Của Đế Vương

VIII. Quách Gia – Một Mưu Lược Gia Không Bao Giờ Tính Toán Sai

IX. Lưu Cơ – Nhà Mưu Lược Xây Dựng Triều Minh

X. Phạm Văn Trình – Nhà Mưu Lược Đã Giúp Triều Thanh Tiến Vào Quan Ải