100 Tác Gia & Tác Phẩm Kinh Điển – Quách Thành

100.000 

còn 1 hàng

Mô tả

100 Tác Gia & Tác Phẩm Kinh Điển – Quách Thành

Tác gia và tác phẩm kinh điển cung cấp cho bạn một hệ thống kiến thức nền tảng và tổng quát nhất về các tác gia và tác phẩm nổi tiếng hàng đầu trong các lĩnh vực: toán học, vật lý, thiên văn, lịch sử, triết học, văn học,….

Thông qua cuộc đời, sự nghiệp, tác phẩm  của họ, chúng ta không chỉ tiếp thu, kế thừa những tinh hoa trí tuệ nhân loại mà còn học hỏi được tinh thần kiên trì làm việc không biết mệt mỏi, cống hiến hết mình của họ.