Mạnh Tử – Tư Tưởng Và Sách Lược – Trì Tuệ

70.000 

Sách bìa cứng đẹp

Hết hàng

Mô tả

Mạnh Tử là đại biểu xuất sắc của Nho giáo thời Chiến Quốc, thời kỳ nở rộ các nhà tư tưởng lớn với các trường phái như Pháp gia, Du thuyết, Nho gia, Mặc gia… (thời kỳ bách gia tranh minh). Trong hoàn cảnh lịch sử đó, Mạnh Tử phát triển thêm tư tưởng của Khổng Tử với chủ trương dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh, ông cũng là người đưa ra thuyết tính thiện của con người rằng con người sinh ra đã là thiện rồi nhân chi sơ bản tính thiện, tư tưởng này đối lập với thuyết tính ác của Tuân Tử rằng nhân chi sơ bản tính ác. Ông cho rằng “kẻ lao tâm trị người còn người lao lực thì bị người trị”. Học thuyết của ông gói gọi trong các chữ “Nghĩa”, “Trí”, “Lễ”, “Tín”.

manh tu tu tuong va sach luoc tri tue

Cuốn sách Mạnh Tử – Tư Tưởng Và Sách Lược bắt nhịp cầu nối để mọi người có dịp đi ngược về quá khứ, tìm hiểu và học hỏi những cái hay, cái tốt của người xưa được chắc lọc qua hàng ngàn năm, tiếp thu những kinh nghiệm quý báu mà người xưa đã trải qua, học cách đối nhân xử thế, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ.