Giữ yên giấc ngủ của Người

25.000 

Hết hàng

Mô tả

Nội dung cuốn sách nói lên tấm lòng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đối với Bác, đồng thời thể hiện rõ tình cảm và sự giúp đỡ quý báu của Đảng, Chính phủ và nhân dân Liên Xô trong việc bảo vệ, giữ gìn mãi mãi thi hài Bác và xây dựng Lăng của Người.

giu yen giac ngu cua nguoi