Hồ Cẩm Đào – Nhà Lãnh Đạo Xuyên Thế Kỷ Của Trung Quốc

40.000 

còn 1 hàng

Mô tả

Hồ Cẩm Đào – Nhà Lãnh Đạo Xuyên Thế Kỷ Của Trung Quốc

Từ khi Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu tan rã, nhiều người trên thế giới, trong đó có cán bộ và nhân dân ta rất quan tâm đến tình hình ở các nước này, đặc biệt là ở các nước xã hội chủ nghĩa đang tồn tại và lớn mạnh như Trung Quốc, Việt Nam, Cu Ba…, kể cả tình hình kinh tế – xã hội, tổ chức bộ máy nhà nước và các nhân vật lãnh đạo mới.

ho cam dao nha lanh daouyen the ky cua trung quoc

Nhà xuất bản Lao Động xuất bản cuốn Hồ Cẩm Đào – người lãnh đạo xuyên thế kỷ của Trung Quốc, đây là một tài liệu tham khảo có ích, đáp ứng đúng nhu cầu về thông tin của đông đảo độc giả hiện nay…