Cách Mạng Pháp Và Tâm Lý Học Của Các Cuộc Cách Mạng

100.000 

còn 2 hàng

Mô tả

Cách Mạng Pháp Và Tâm Lý Học Của Các Cuộc Cách Mạng

“Lịch sử của cuộc Cách mạng Pháp trên thực tế được cấu thành từ một loạt những biến cố lịch sử song hành và thường độc lập với nhau: Lịch sử chế độ cũ nát đang tàn lụi do không có những người bảo vệ: lịch sử những hội đồng cách mạng; lịch sử những phong trào quần chúng cùng thủ lĩnh của họ; lịch sử những đạo quân; lịch sử những thiết chế mới…Tất cả những nấc thang lịch sử vốn đa phần thể hiện sự xung đột của các động lực tâm lý học này đề cần phải được nghiên cứu bằng những phương pháp mượn từ khoa học tâm lý”.

(Gustave Le Bon)

cach mang phap va tam ly hoc cua cac cuoc cach mang