Giăng Lưới Bắt Chim

70.000 

Hết hàng

Mô tả

Giăng Lưới Bắt Chim là một tập hợp những bài tạp văn, tiểu luận, phê bình, giới thiệu và ghi chú của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp đã đăng trên các báo, tạp chí và mạng Internet từ năm 1998 đến năm 2009.

giang luoi bat chim

I. Tạp văn, tiểu luận, phê bình

Một góc sơ suất trong thế giới nội tâm nhà văn

Khoảng trống ai lấp được trong tư tưởng nhà văn

Con đường của nhà thơ

Con đường văn học

Nhà văn và bốn trùm “Mafia”

Bàn thêm về quà phở của người Hà Nội

Lưới thơ

Xong rồi chả biết đi đâu

Cười lên đi

Không nhạt

II. Ghi chú trong các truyện ngắn