Thiên Hạ Đệ Nhất kiếm

200.000 

  • Tác giả: Cổ Long
  • Người dịch: Kim Dao
  • Nhà xuất bản: Nxb thể dục thể thao
  • Nhà phát hành: Fahasa
  • Khối lượng: 900.00 gam
  • Kích thước: 13 X 19 cm
  • Ngày phát hành: 2006
  • Số trang: 828

còn 1 hàng

Mô tả

“Thiên hạ đệ nhất kiếm ” là một tập tiểu thuyết kiếm hiệp nổi tiếng Trung Quốc của tác giả Cổ Long có 3 hồi “Một kiếm xuyên tim, Kiếm khí tung hành ba vạn dặm, Ánh kiếm lạnh buốt khắp mười chín châu” do kim Dao dịch.

Thiên Hạ Đệ Nhất kiếm