Triết Học Hiện Sinh

180.000 

Sách bìa cứng đẹp có kí tặng của tác giả Trần Thị Điểu

Hết hàng

Mô tả

Triết Học Hiện Sinh

Hiện nay, nhu cầu xem xét tôn tại, hiện thực trên phương diện triết học đang trở nên đặc biệt cấp bách. Bối cảnh toàn cầu hóa và tiếp biến văn hóa toàn câu đòi hỏi chúng ta phải tìm kiếm những định hướng giá trị mới.

Sách viết về Chủ nghĩa hiện sinh của nhiều tác gia nổi tiếng: F.M. Dostoevski, E. Husserl; Chủ nghĩa hiện sinh: J.P. Sartre, Albert Camus

Triết Học Hiện Sinh

Đây là một công việc kéo dài và nan giải. Hơn nữa, công việc này diễn ra không những trong triết học mà cả trong các lĩnh vực văn hóa khác – trong xung đột tư tưởng pháp lý và chính trị, trong văn học và nghệ thuật, trong khoa học, trong tôn giáo, v.v.. Lĩnh vực tranh luận triết học đã được mở rộng.

Giới triết học đang nỗ lực đánh giá lại di sản triết học dân tộc, đưa ra một cái nhìn mới về triết học cô điển và triết học phương Tây hiện đại, đặc biệt là truyền thống triết học phương Đông. Thực tế đó đã góp phần làm xuất hiện những cách tiếp cận đa dạng.