72 Kế Của Quỷ Cốc Tiên Sinh

70.000 

Hết hàng

Mô tả

72 Kế Của Quỷ Cốc Tiên Sinh

Quỷ Cốc Tử theo sách Đông Chu liệt quốc, hạo tên là Vương Hủ bạn thân của Tôn Vũ và Mặc Địch. Từ khi ông về ẩn cư ở Quỷ Cốc, đất Dương Thành thuộc địa phận nhà Chu, được người đời xưng tụng là Quỷ Cốc tiên sinh.

72 Kế Của Quỷ Cốc Tiên Sinh

Tư tưởng của ông thiên về âm đạo, có phần giống tư tửơng của Lão Tử. Tuy vậy,cho tới ngày nay các học giả vẫn chưa khảo chứng được tiểu sử của ông một cách chính xác. Lai lịch của ông huyền ảo như chính danh hiệu của ông. Có ngưởi còn cho rằng sách Quỷ Cốc Tử là ngụy thư, nhưng dù phải hay không thì tư tưởng trong sách Quỷ Cốc Tử vẫn có một ảnh hưởng rộng lớn đối với các học phái như Tung Hoành gia, Pháp gia và Binh Pháp gia về

Mục Lục:

Phần dẫn nhập

Chương 1: Hoàng đế âm phù kinh

Chương 2: Hư thực

Chương 3: Minh Ám

Chương 4: Thuận Nghịch

Chương 5: Khúc trực

Chương 6: Cương nhu

Chương 7: Đại tiểu

Chương 8: Tiến và thoái

Chương 9: Cường nhược

Chương 10: Viễn cận

Chương 10: Tiến và thoái