Việt Nam Danh Tác – Đôi Lứa Xứng Đôi – Nam Cao

75.000 

Hết hàng

Mô tả

Việt Nam Danh Tác – Đôi Lứa Xứng Đôi – Nam Cao

“Quyển Đôi lứa xứng đôi có được độc giả hoan nghênh hay không, đó là một điều tôi chưa cần biết, tôi chỉ biết rằng, lúc viết nó, ông Nam Cao đã không hạ mình xuống bắt chước ai, không nói những cái người ta đã nói, không tả theo cái lối người ta đã tả. Ông dám bước chân vào làng văn với những cạnh sắc riêng của mình.

Việt Nam Danh Tác – Đôi Lứa Xứng Đôi – Nam Cao

Những cạnh sắc ấy, nếu ông cứ giữ cho nó sắc mãi thì chúng ta có thể tin ở tương lai văn nghiệp ông. Vườn văn Việt Nam thiếu những bông hoa lạ, thiếu những nghệ sĩ táo bạo, thiếu những bản thể đặc biệt.”

(Lê Văn Trương- 22/10/1941)