Combo 4 tập Hồi ký Đại tướng Võ Nguyên Giáp – Hữu Mai

285.000 

Hết hàng

Mô tả

Combo 4 tập Hồi ký Đại tướng Võ Nguyên Giáp – Hữu Mai gồm các quyển:

 + Võ Nguyên Giáp Đường tới Điện Biên

 + Võ Nguyên Giáp Những Năm Tháng Không Thể Nào Quên

 + Võ Nguyên Giáp Chiến đấu trong vòng vây

 + Võ Nguyên Giáp Điện Biên Phủ điểm hẹn lịch sử

Combo 4 tập Hồi ký Đại tướng Võ Nguyên Giáp – Hữu Mai