12 Đại Hoạn Quan Trung Hoa – Huyền Cơ

80.000 

còn 1 hàng

Danh mục: Từ khóa:

Mô tả

12 Đại Hoạn Quan Trung Hoa

Có thể nói, mưu lược là một phần trong đời sống văn hoá cổ truyền của các phần tử sĩ phu Trung Hoa ngày xưa.

12 Đại Hoạn Quan Trung Hoa – Huyền Cơ

Đọc lịch sử Trung Hoa, chắc chắn chúng ta phải nhận ra rằng hầu hết mọi đối ứng đều có mưu lược trong đó. Các hoạn quan trong các triều vua Trung Quốc cũng không ít người nhờ mưu lược hơn người mà có những vị trí khiến không ít người mơ ước.

Họ là những người hàng ngày sống gần gũi hoàng gia nên rất dễ được sự tin ậy của hoàng đế. Khi đã có được sự tin cậy, quyền lực rơi vào tay họ cũng là điều dễ hiểu…

Có người vĩ đại như Tư Mã Thiên, cũng có kẻ gian xảo như Ngụy Trung Hiền… Họ, những hoạn quan – cũng góp phần không nhỏ vào biến thiên lịch sử Trung Hoa.

Mục lục

Triệu Cao – Sự sụp đỗ của Đế Chế Tần

Tư Mã Thiên – Nhà sử học vĩ đại của Trung Hoa

Trương Nhượng và Triệu Chung – Sự suy tàn của triều đại Đông Hán

Vương Chấn – Sự suy sụp của nhà Minh

Ngụy Trung Hiền – Nguyên nhân sụp đổ của nhà minh

Lí Liên Anh – Sự chuyên quyền của Từ Hi Thái Hậu

Lao Ái – Âm mưu buôn ngôi báu của Lã Bất Vi

Cao Lực Sĩ – Giai thoại Dương Quý Phi

Ngư Triều Ân – Sự suy sụp của triều đại Đường

Trịnh Hòa – Nhà hàng hải vĩ đại

Lưu Cẩn – Sự lộng hành của tây xưởng