Tiểu Phò mã cướp pháp trường – Võ Toán

240.000 

còn 1 hàng

Mô tả

Tiểu phò mã cướp pháp trường – Truyện Tiết Cương phản Đường. Bộ 4 tập. Truyện gồm 90 hồi rất thú vị Câu chuyện Tiết Cương phản Đường nay soạn thành truyện Tiểu Phò Mã Cướp Pháp Trường được bắt đầu từ đêm hoa đăng rằm tháng giêng.
Tiểu Phò mã cướp pháp trường – Võ Toán
Tiết Cương sơ ý đá chết thái tử Lý Kỳ, khiến vua Đường Cao Tông (Lý Trị) kinh sợ ngã từ trên lầu cao xuống chết. Võ Tắc Thiên phế truất Trung Tông Lý Hiển, tự xưng hoàng đế, lập vương triều nhà Đại Chu, cho đến khi Tiết Cương sang mượn binh mã Tây Lương về tổ chức lực lượng, đánh thẳng vào Tây Kinh, Võ Tắc Thiên bỏ trốn. Đường Trung Tông Lý Hiển lên ngôi, khôi phục lại được giang sơn nhà Đại Đường từ trong tay hoàng đế Võ Tắc Thiên.