Tiểu thuyết Việt Nam thời kỳ đổi mới Dương Hướng, Lý Biên Cương

100.000 

Sách bìa cứng đẹp

còn 1 hàng

Mô tả

Tiểu thuyết Việt Nam thời kỳ đổi mới Dương Hướng, Lý Biên Cương.

Bến không chồng

Cuốn tiểu thuyết trong bộ ba giải thưởng Hội Nhà văn 1991, Bến không chồng đã đứng được với thời gian nhờ một vẻ đẹp trong khuôn hình cổ điển: mộc mạc và chân phương trong cốt truyện.

Phù du- Lý Biên Cương.

Tiểu thuyết Việt Nam thời kỳ đổi mới Dương Hướng, Lý Biên Cương