Tống Thái Tổ -Triệu Khuông Dẫn

135.000 

còn 4 hàng

Mô tả

Tống Thái Tổ -Triệu Khuông Dẫn

Ngai vàng và hoàng bào, hai thứ tượng trưng cho vương quyền của một vị hoàng đế. Qua các thờ đại các vị hoàng đế nối tiếp nhau cầm quyền. Bên dưới ngai vàng và hoàng bào là hàng trăm triều thần dập đầu quỳ lạy tung hô vạn tuế…

Tống Thái Tổ -Triệu Khuông Dẫn