Văn Minh Làm Giàu Và Nguồn Gốc Của Cải – Ts. Vương Quân Hoàng

185.000 

còn 1 hàng

Mô tả

Văn Minh Làm Giàu & Nguồn Gốc Của Cải:
Ngay khi nước nhà mới giành được độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định với công thương kỹ nghệ Việt Nam: “Nền kinh tế quốc dân thịnh vượng nghĩa là các sự kinh doanh của các nhà công nghiệp, thương nghiệp thịnh vượng.”

Văn Minh Làm Giàu Và Nguồn Gốc Của Cải – Ts. Vương Quân Hoàng

Ngày nay, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế với tư cách thành viên chính thức của WTO, hơn bao giờ hết đất nước chúng ta đang rất cần một đội ngũ doanh nhân Việt Nam mới không chỉ có bản lĩnh, có kiến thức, hành động chuyên nghiệp mà còn phải có văn hoá kinh doanh, văn minh thương nghiệp, đảm bảo chữ tín trong kinh doanh và nắm vững “đạo kinh doanh” Những tố chất đó cỗ vũ, giúp sức cho kinh doanh nhằm góp phần và việc đưa nền kinh tế quốc gia nhanh chóng phát triển lên một tầm cao mới và bền vững.

Cuốn cách này nhằm cung cấp tư liệu tham khảo, nghiên cứu góp phần hình thành văn hoá kinh doanh Việt Nam từ việc khôi phục các giá trị cao quý của văn hoá Việt Nam kết hợp với những giá trị đỉnh cao của văn minh nhân loại, đồng thời kích thích tinh thần khởi nghiệp kinh doanh.
Cuốn sách “Văn Minh Làm Giàu & Nguồn Gốc Của Cải” bao gồm 7 chương, tập trung chủ yếu vào vấn đề văn hóa kinh doanh và yếu tố giáo dục kinh doanh. Với nhiều hình ảnh bảng biểu, hộp thông tin minh họa đa dạng, dễ hiểu.
Cuốn sách này sẽ cung cấp cho bạn đọc, đặc biệt là giới doanh nhân và những người mới bắt đầu khởi nghiệp kinh doanh, nhiều thông tin bổ ích và lý thú…

Mục lục:
Danh mục hình ảnh

Danh mục bảng biểu
Khởi sắc

Những màu sắc lạ
Điểm mặt vấn đề
Văn hoá kinh doanh: Các góc nhìn
Văn hoá kinh doanh: Hệ thống
Kinh doanh là văn minh
Hành trình phía trước