Trọn bộ Mị Nguyệt Truyện 6 tập – Tưởng Thắng Nam

885.000 

Bộ truyện rất hiếm
Sách siêu dày khổ to, khủng

còn 1 hàng

Mô tả

Trọn bộ Mị Nguyệt Truyện 6 tập – Tưởng Thắng Nam

Mị Nguyệt nguyên là Tần Huệ Văn Vương phi tử, xưng Mị bát tử (nước Tần hậu cung phân cấp tám: Vương hậu, phu nhân, mỹ nhân, lương nhân, bát tử, thất tử, trưởng sử, thiếu sử), cấp bậc không cao.

Trọn bộ Mị Nguyệt Truyện 6 tập – Tưởng Thắng Nam

Tần Tuyên Thái hậu (chữ Hán: 秦宣太后, 348 TCN – 265 TCN), cũng gọi Mị Thái hậu (羋太后) hay Tuyên Thái hậu (宣太后), là một Thái hậu nước Tần thời Chiến Quốc trong lịch sử Trung Quốc.

 

Bà là phi tần của Tần Huệ Văn vương Doanh Tứ, và là mẫu thân của Tần Chiêu Tương vương Doanh Tắc. Bà thọ tới 93 tuổi, nhiếp chính cùng Tần Chiêu Tương Vương 35 năm. Trong lịch sử Trung Quốc, Tuyên Thái hậu là người phụ nữ đầu tiên lấy thân phận mẹ của Vua mà tiến hành nhiếp chính một cách công khai. Tước hiệu [“Thái hậu”] bắt đầu xuất hiện cũng từ bà, truyền thống Thái hậu chuyên quyền cũng bắt đầu từ thời kỳ bà nắm quyền.