Những Bước Thăng Trầm Của Các Nhân Vật Ở Trung Nam Hải – Hán Tử

110.000 

Hết hàng

Danh mục: Từ khóa:

Mô tả

Những Bước Thăng Trầm Của Các Nhân Vật Ở Trung Nam Hải – Hán Tử

Ký sự lịch sử về cách mạng văn hoá ở Trung Quốc giai đoạn 1966-1976. Một bức tranh toàn cảnh về những nhân vật đầu não của Đảng CS TQ với người thật việc thật.

Những Bước Thăng Trầm Của Các Nhân Vật Ở Trung Nam Hải – Hán Tử

 

Đây là một giai đoạn lịch sử khó quên, là những chuyện viết về sự thăng trầm của một số nhà lãnh đạo cao cấp chủ yếu của Đảng Cộng sản Trung Quốc diễn ra bên trong bức tường màu hồng chứa đầy màu sắc thần bí.

Sự thăng trầm của họ có ảnh hưởng lớn tới tiến trình lịch sử của nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa, liên quan đến vận mệnh của mỗi người chúng ta. Vì thế, sự thăng trầm của họ luôn luôn là tiêu điểm được người đời quan tâm theo dõi.

Bằng phương pháp tả thực, cuốn sách này hồi tưởng lại cuộc đấu tranh trong Đảng bốn chục năm qua, ghi lại các sự kiện quan trọng trong thời kỳ lịch sử ấy. Tập sách này được viết trên cơ sở vừa tính tới tính lịch sử hoàn chỉnh, vừa chú ý tới cấp bậc của các nhân vật- bốn người kế cận, ba vị Tổng bí thư, ba vị Phó Chủ tịch, một vị Uỷ viên thường vụ Bộ Chính trị, một vị Uỷ viên Bộ Chính trị.

Trong số những nhân vật này, có cả những kẻ thấp hèn nham hiểm và người quang minh lỗi lạc; có cả kẻ phản nghịch thất đức và người thẳng thắn trung thực; có kẻ để lại tiếng nhơ ngàn năm và có người danh thơm muôn đời…

  • Những Bước Thăng Trầm Của Các Nhân Vật Ở Trung Nam Hải
  • NXB Tổng Hợp 1996
  • Hán Tử
  • 629 Trang