Giang Thanh toàn truyện – Diệp Vĩnh Liệt

95.000 

Sách bìa cứng ít gặp

Hết hàng

Mô tả

Giang Thanh toàn truyện – Diệp Vĩnh Liệt

Giang Thanh là vợ sau của Mao Trạch Đông , thời Cách Mạng Văn hóa , Bà là người đứng đầu trong ” bè lũ bốn tên” đàn áp  biết bao nhiêu người chuyên chính, CM lão thành TQ, như  gia đình Chủ tịch nước Lưu Thiếu Kỳ cũng tan gia bại sản chết dần chết mòn trong lao tù…