Mộ Táng Phong Thủy Toàn Thư – Thái Luân Thi

185.000 

còn 1 hàng

Danh mục: Từ khóa:

Mô tả

Mộ Táng Phong Thủy Toàn Thư – Thái Luân Thi Cuốn sách này là toàn thư về văn hóa mộ táng cũng như phong thủy âm phần, được tích lũy qua nhiều thời kỳ lịch sử khác nhau, bởi triết thuyết của bách gia chư tử thời Tiên Tần như Khổng Tử, Tuân Tử,… và các tổ sư phong thủy như Quách Phác, Dương Quân Tùng…

 

Nội dung sách bao gồm

  • Chương một: Sự Hình Thành Và Phát Triển Văn Hóa Mộ Táng
   • Nguồn gốc văn hóa mộ táng
   • Chế độ hôn nhân gia đình và sự phát triển của văn hóa mộ táng
   • Chế độ xã hội và sự phát triển của văn hóa mộ táng
   • Đời sống vật chất và trình độ khoa học kỹ thuật ảnh hưởng tới văn hóa mộ táng
   • Mộ táng và sự tích hợp văn hóa, tôn giáo
  • Chương hai: Mộ Táng Và Môi Trường Địa Lý Tự Nhiên
   • Mộ táng và môi trường tự nhiên
   • Sơn thủy âm phần
   • Địa lý âm phần cốt yếu
   • Sự khác biệt của địa lý dương trạch, âm phần
  • Chương ba: Mộ Phần Tầm Long Điểm Huyệt
   • Bàn về ngũ tinh
   • Luận về thủy pháp
   • Luận về long mạch
   • Luận về long hổ, bình dương long
   • Luận về hình huyệt, sa thủy
   • Luận về la thành, thủy khẩu và cát hung của sơn thủy
  • Chương bốn: Tác Dụng Giáo DỤc, Tập Tục Và Nghi Lễ Mai Táng
   • Tác dụng giáo dục của văn hóa mộ táng
   • Tập tục mai táng
   • Lễ nghi trước mai táng
   • Lễ nghi sau mai táng