Hình thức thanh toán

Hình thức thanh toán

Chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng:

Hình thức thanh toán

150044839

Chủ TK: Nguyễn Thị Phương Thảo

0491000123534

Chủ TK: Nguyễn Thị Thu

 

03501014995786

Chủ TK: Nguyễn Thị Thu

19034986557019
Chủ TK: Nguyễn Thị Phương Thảo

Ví Momo – 0974 818 976

Chủ TK: Nguyễn Thị Phương Thảo