Hình thức thanh toán

Chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng:

150044839Chủ TK: Nguyễn Thị Phương Thảo

0491000123534Chủ TK: Nguyễn Thị Thu

105868804312
Chủ TK: Nguyễn Thị Thu

19034986557019
Chủ TK: Nguyễn Thị Phương Thảo

Ví Momo – 0974 818 976Chủ TK: Nguyễn Thị Phương Thảo