anh1 1570114855330856677105
Comedy (Hài hước) Truyện tranh online

Trọn bộ Ninja loạn thị (Ninja Rantaro) 65 tập đọc online (Tập 1 đến 20) – Soubee Amako

Trọn bộ Ninja loạn thị (Ninja Rantaro) 65 tập đọc online – Soubee Amako

Ninja Rantaro trọn bộ 65 tập được biết đến với tên Việt hóa là Ninja loạn thị là loạt manga về ninja do Amako Soubee thực hiện từ năm 1986.

Truyện được đăng lần đầu tiên trên tuần báo Asahi Shogakusei Shinbun từ tháng 4 đến tháng 6 và từ tháng 10 đến tháng 12 hàng năm với tên Rakuran. Các chương đã được tập hợp lại và phát hành thành 53 tập tankōbon tính đến tháng 4 năm 2013.

Tính đến năm 2011 thì đã có 8,1 triệu bản đã được tiêu thụ tại Nhật Bản. NXB Kim Đồng đã mua bản quyền xuất bản tại Việt Nam với bản quyền tên hiện tại là Ninja Rantaro.

Ninja loạn thị (Ninja Rantaro) tập 1 đọc online

Ninja loạn thị (Ninja Rantaro) tập 2 đọc online

Ninja loạn thị (Ninja Rantaro) tập 3 đọc online

Ninja loạn thị (Ninja Rantaro) tập 4 đọc online

Ninja loạn thị (Ninja Rantaro) tập 5 đọc online

Ninja loạn thị (Ninja Rantaro) tập 6 đọc online

Ninja loạn thị (Ninja Rantaro) tập 7 đọc online

Ninja loạn thị (Ninja Rantaro) tập 8 đọc online

Ninja loạn thị (Ninja Rantaro) tập 9 đọc online

Ninja loạn thị (Ninja Rantaro) tập 10 đọc online

Ninja loạn thị (Ninja Rantaro) tập 11 đọc online

Ninja loạn thị (Ninja Rantaro) tập 12 đọc online

Ninja loạn thị (Ninja Rantaro) tập 13 đọc online

Ninja loạn thị (Ninja Rantaro) tập 14 đọc online

Ninja loạn thị (Ninja Rantaro) tập 15 đọc online

Ninja loạn thị (Ninja Rantaro) tập 16 đọc online

Ninja loạn thị (Ninja Rantaro) tập 17 đọc online

Ninja loạn thị (Ninja Rantaro) tập 18 đọc online

Ninja loạn thị (Ninja Rantaro) tập 19 đọc online

Related posts