Đệ Nhất Phi Tần – Duy Phi

65.000 

còn 1 hàng

Mô tả

Đệ Nhất Phi Tần – Duy Phi

Tuyên phi Đặng Thị Huệ, mới ngoài ba mươi tuổi. Nàng vốn có dung nhan xinh đẹp, lại là gái một con, khi nhận sắc phong làm Tuyên phi, nàng mới oai phong, lộng lẫy làm sao. Ngay cả khi mặc đồ tang, đội khăn tang, nàng càng ưa ngắm. Trong đám tang, người ta chú ý đến lễ nghi, cờ biển, linh cửu thì ít, mà nhìn Tuyên phi Huệ thì nhiều.

Sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, Đặng Thị Huệ đã trở thành Phi tần Đệ nhất. Nàng có công hay tội? Chung cục, cùng với nàng, những bậc khanh tướng nào sa vào vòng oan nghiệt?