Trọn bộ 4 tập Thiên thần cuối thế kỷ – Kurahashi Erika

85.000 

còn 1 hàng

Mô tả

Trọn bộ 4 tập Thiên thần cuối thế kỷ – Kurahashi Erika

Suzuka thích cậu bạn Naoto nổi tiếng nhất trường. Nhưng một hôm, Naoto bị tai nạn và hồn lìa khỏi xác. Cho đến khi hồn nhập lại được với cơ thể, Naoto đành ở nhà nhà Suzuka và trở thành thần hộ vệ cho cô bé…!?

Trọn bộ 4 tập Thiên thần cuối thế kỷ – Kurahashi Erika