Boxset Trọn bộ Tám triều vua Lý – Hoàng Quốc Hải

650.000 

Công ty phát hành Phụ Nữ
Ngày xuất bản 2010-10-31 07:00:00
Kích thước 14.5 x 20.5cm
Loại bìa Bìa mềm
Số trang 3510
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Phụ Nữ

còn 1 hàng

Mô tả

Boxset Trọn bộ Tám triều vua Lý – Hoàng Quốc Hải

Bộ “TÁM TRIỀU VUA LÝ” gồm 4 tập: Thiền sư dựng nước, Con ngựa nhà Phật, Bình Bắc dẹp Nam, Con đường định mệnh, viết về nhà Lý từ khi khởi nghiệp đến khi kết thúc (1009 – 1225) trải dài 216 năm trong tiến trình lịch sử VN.

Boxset Trọn bộ Tám triều vua Lý – Hoàng Quốc Hải

Bộ tiểu thuyết này được nhà văn thực hiện từ tháng 10.1990, hoàn thành vào tháng 12.2007 tại Nhà sáng tác Đà Lạt và được hoàn chỉnh vào tháng 12.2009. Với bộ sách này, nhà văn Hoàng Quốc Hải không chỉ bám sát các sự thật lịch sử, phản ánh trung thực lịch sử mà ông còn tiếp cận lịch sử ở tầm cao hơn, đó là lý giải lịch sử.

“Tám triều vua Lý” cho ta biết vì sao Lý Công Uẩn đã quyết định dời đô và biến nước Đại Việt từ nghèo nàn, thô phác trở thành một nước phú cường, văn thịnh, võ trị, một nước văn hiến vào loại sớm so với trình độ chung của nhân loại.

“Tám triều vua Lý” còn cho ta biết lễ nghi, phong tục, hội hè từ làng xã đến cung đình.

“Tám triều vua Lý” cũng cho ta biết võ công oanh liệt trong công cuộc phá Tống, bình Chiêm để bảo vệ nền độc lập, mở mang bờ cõ