Văn Học Dân Gian Việt Nam – Đinh Gia Khánh

150.000 

Sách bìa cứng

Xuất bản: 9/2009
Trọng lượng: 1140 gr
NXB: Giáo dục
Số trang: 842 trang – kích thước 16×24 cm

Hết hàng

Mô tả

Cuốn giáo trình “Văn Học Dân Gian Việt Nam” xuất bản lần này là cuốn sách tái bản, có bổ sung, điều chỉnh trên cơ sở các cuốn giáo trình “Văn Học Dân Gian” (Tập I và II) của tác giả Đinh Gia Khánh, Chu Xuân Diên, in vào những năm 1972 – 1977 và cuốn “Văn Học Dân Gian Các Dân Tộc Ít Người Ở Việt Nam” của Võ Quang Nhơn in vào năm 1983.

Văn Học Dân Gian Việt Nam – Đinh Gia Khánh

Nội dung cuốn sách gồm 2 nội dung chính sau:

  • Phần 1: Văn học dân gian dân tộc Việt (Kinh).
  • Phần 2: Văn học dân gian các dân tộc ít người.